Projekt menadžment

Projekt menadžment

Projektni menadžment u našem Društvu je područje unutar organizacijske teorije i prakse koju konstantno razvijamo.

Projektni menadžment  obuhvaća primjenjeno znanje, vještine, alate i tehnike na projektnim aktivnostima kako bi se dostigli ciljevi i zahtjevi postavljeni pred projekt.

Srž projektnog menadžmenta obuhvaća :

1.Planiranje
2.Organiziranje
3.Praćenje i kontrola svih aspekata projekta
4.Motiviranje svih uključenih ljudi za postizanje projektnih ciljeva na siguran način, unutar planiranog budžeta, vremena i drugih zadanih parametara izvedbe.