RAN modernizacija

RAN modernizacija

Nekoliko uspješno završenih projekata modernizacije 2G/3G/LTE radio-mreža za velike pružatelje telekomunikacijskih usluga u HR ( HT; TELE2), i u inozemstvu ( Simobil Slovenija, Polkomtel Poljska, Hutchison Austrija), uključujući Ericsson, NSN i Huawei/ZTE opremu. Projekti su uključivali razmjenu, BTS montažu , nadogradnju, uvođenje, puštanje u rad, pregled lokacija, glavna mjerenja na lokacijama, sva pogonska ispitivanja po zahtjevima korisnika

diy-satahd10

U tijeku Ericsson i NSN oprema, 2G i 3G montaža i priprema zamjena (preko austrijskog kooperanta).

image3image5

 

image4image6

  • Pregled lokacija
  • Montaža i puštanje u rad BTS
  • Glavna mjerenja na lokacijama
  • Priprema pripadajuće dokumentacije
  • Demontaža starog stalka
  • Uvođenje / nadogradnja

image7image8

image9image11