Montaža jezgrenih mreža

Montaža jezgrenih mreža

image2
5x BSC i RNC instalacija za 2 velika telekom operatera u HR, HT i Tele2. HT je montiran Siemens opremom, Tele2 sa Huawei. Ista montaža ide i za Simobil, Slovenija, sa BTSs Migracijom sa Siemens BSC u NSN BSC, 1 nosač.

  • Pregled lokacije
  • Montaža nosača
  • Kabliranje: Napajanje, LAN kablovi, optička vlakna
  • Puštanje u rad napajanja
  • Spajanje LAN i optičkih kablova

Optimizacija – Optimizacija jezgrenih mreža za  Eronet, BiH. Prikupljanje mjerenja i analiza, prilagodbe u području jezgrenih mreža, na temelju KPI izvedbe mreže.