Montaža prijenosne mreže i puštanje u rad

Montaža prijenosne mreže i puštanje u rad

Razvoj i tehnička podrška za Huawei OSN DWDM opremu u Hrvatskoj za Hrvatski Telekom (HT), razvoj i tehnička podrška za Siemens hiT SDH oprema u Hrvatskoj i regiji za T-Com, T-mobile, VIPnet, Iskon, Hrvatske željeznice, HEP, Simobil, HT Mostar i druge

  • Pregled lokacija
  • Montaža nosača i podnosača
  • Napajanje, Ethernet i kabliranje
  • Puštanje u rad opreme i napajanja
  • Pružanje usluga
  • Testiranje primanja
  • Priprema pripadajuće dokumentacije