Montaža pristupa mreži i puštanje u rad

Montaža pristupa mreži i puštanje u rad

image1

 

FTTx (GPON) montaža za HT, u glavnim i regionalnim  HT centerima širom Hrvatske. 35 ormarića je montirano sa  kabliranjem, programskim i konfiguracijskim testiranjima i provjeravanje prije puštanja u rad.

Mikrovalni– za NSN, upućuju na više točaka na 7 lokacija.

Mikrolink montaža (sa dodacima) sa uputstvom i kontrolom kvalitete, također sa potrebnom opremom u odgovarajućim prostorijama.  Kupac je tražio drugo rješenje za prijeos podataka o distribuciji goriva (JANAF, PlinaCro), ili samo da instalira radio veze ua UHF/ VHF radia  (Jadroplov Plovput, HEP, Hrvatska kontrola zračnog prometa). Do sada smo proveli 25 postrojenja diljem zemlje.

  • Pregled lokacije
  • montaža
  • Kabliranje: napajanje, LAN kablovi, optička vlakna